Tin tức

Bảng báo giá Bulong hóa chất M12, M16, M20, M24

S TT Tên + Quy cách Miêu tả Đơn vị Giá 1 TRHM M12x160 Bộ gồm 1 thân, 1 ecu, 1 long đen phẳng Chiếc  13000 2 TRHM M16x190 Bộ gồm 1 thân, 1 ecu, 1 long đen phẳng Chiếc  18.000 3 TRHM M20x260 Bộ gồm 1 thân, 1 ecu, 1 long đen phẳng Chiếc  31.000 4 TRHM M24x300 Bộ gồm 1 thân, 1 ecu, 1 long đen phẳng Chiếc 49.000 Lưu ý: Bảng báo giá Bulong hóa chất M12, M16, M20, M24 là Bulong đầu Lục Giác

Read More